RUT-avdrag


Alla priser som anges på vår webbplats är efter RUT-avdraget och med moms inkluderat. Här kan du läsa lite mer om hur RUT fungerar.

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Det man till vardags kallar RUT-avdraget ges enbart för arbetskostnaden på utförd tjänst.

På allcleaning använder vi oss av den så kallade fakturamodellen och så här fungerar det rent praktiskt:

Om du under månaden köpt städning fakturerar vi arbetskostnaden enligt RUT-avdraget.

Resterande belopp är det upp till oss att ansöka om från skatteverket.För mer information: Skatteverkets hemsida om RUT-arbete